December 31, 2010

Tomorrow is another year...

След няколко часа всички ще празнуваме новата година! Aз вече я очаквам с пълен списък със  задачи и това какво ще свърша през нея. Разбира се, няма как да не изпратя старата с нещо вдъхновяващо - À bout de souffle и 'спиращата дъха' Жан Себерг, която ме вдъхновява първата точка от списъка да е 'Да изруся косата си отново'.....


Now I am off to celebrate the New Year :-)
See you there.....

0 Comments:

Post a Comment